Biorezonance | Klinika zdraví
logo

Klinika zdraví

Biorezonance

Vítejte na našich stránkách, které se věnují účinnosti Biorezonance. Jejich cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s terapeutickou a diagnostickou metodou biorezonance.

bicom

Co je Biorezonance?

Jedná se o aplikaci kvantové fyziky v medicíně. Biorezonance je neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi.

Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět. Umožňuje také pracovat s frekvenčním vzorem substací, bakterií, virů, alergenů atd.

strom

Jak dlouho se používá?

V západní Evropě se využívá v medicíně již více než 25 let a zaznamenala tam za dobu svého vývoje mnoho úspěchů a to i na poli akademické půdy. V České republice se jedná o poměrně mladou, ale progresivní metodu. I u nás už však jsou lékaři, kteří se touto metodou zabývají více než 10 let.

terapeuti

Kdo ji používá?

Např. biorezonanci Bicom používají většinou lékaři s medicínským vzděláním (MUDr., MVDr.), kteří narazili na hranice možností klasické západní medicíny a chtějí pacientům pomoci i s nemocemi, které nejsou touto cestou běžně léčitelné. Biorezonance umožňuje diagnostikovat příčiny onemocnění. Přístroj může používat pouze vyškolený personál. Tato metoda u nás zatím není uznávaná tzv. "školskou medicínou" a spadá do oblasti "alternativní medicíny", stejně jako akupunktura nebo homeopatie, ale např. ve Švýcarsku je hrazena pojišťovnami.

Jaké má výhody?

Mezi hlavní výhody patří odstranění příčin nemocí a ne pouze projevů, velký indikační rozsah, použití pro více typů pacientů (děti, dospělí, ale i zvířata), nedochází k intoxikaci léky a projevům jejich vedlejších účinků. Mnoho terapeutů, kteří biorezonanci už využívají, zaznamenalo úspěchy například v oblasti léčení alergií nebo závislostí.

Jak je Biorezonance účinná?

Záleží na druhu biorezonance, který vychází z použitého přístroje. Přístrojů je několik a v budoucnu bychom rádi udělali jejich srovnání.

Na těchto stránkách najdete informace o účinnosti bioreznonance na základě výsledků výzkumů na vzorcích většího počtu pacientů, výsledek soudního sporu o účinnosti biorezonance, názory na vývoj moderní medicíny a můžete přidat i svoje komentáře či dotazy.