Volání Mahdího | Klinika zdraví
logo

Klinika zdraví

 

     

VOLÁNÍ MAHDÍHO (slovenský dabing)

Pořad „Volání Mahdího“ s Igorem Michajlovičem Danilovem je skutečně epochálním pořadem, který odhaluje podstatu duchovní cesty člověka skrze krásu a čistotu duchovních zrn založených v Islámu, který jako velký oceán sjednocuje ve svém základu nevyčerpatelnou hloubku této duchovní studnice.

Pravda je pro všechny jedna, duchovní zrna, zaseta v různých světových náboženstvích, mají společné kořeny a je to Pravda, která je základem každého náboženství…

 

Tento pořad je věnován Islámu a obsahuje odpovědi na následující otázky:

 • Co je Pravý Islám.
 • Kdo je to člověk, chápání jeho vícerozměrné konstrukce.
 • V čem je smysl života.
 • Co je to ráj (Al-Džanna) a jakým způsobem ho dosáhnout.
 • Jak dosáhnout duchovní svobody.
 • Co znamená „úsilí“ na cestě k Alláhovi.
 • Ihsan jako stav projevu upřímné Lásky k Alláhovi. O Lásce Alláha vůči lidem, kteří Ho milují (zmínky v Koránu a hadísech).
 • Chápání výrazu „otevření hrudi“ (o stříbrné niti).
 • Jaký je stav „al-Ghaib“ a pojem „Lakhut“, který je ztotožňován s Božím světlem a Duchem svatým.
 • Co znamená: „Lotosu okraje nejzazšího?“
 • Proč Korán říká, že Islám je přímá cesta k Bohu (Alláhu), o čem mluvil prorok Mohamed (mír s Ním a požehnání Alláha).
 • Iblís (Satan) – nepřítel pro člověka a lidstvo.
 • Proč Iblís našeptával Adamovi myšlenky o dosažení „nekončící moci“.
 • Proč je v Koránu zmíněno, že Iblís usedne na přímé cestě mezi člověkem a Alláhem a bude „vybízet svým hlasem“.
 • Odkud se v hlavě objevují vtíravé myšlenky. Jak a proč by se měly kontrolovat.
 • Co je to práce na sobě.
 • Jak porazit své nafs (egoismus), a jakými fázemi v jeho překonávání prochází člověk.
 • Jak se chránit před podněcováním Iblíse a šajtanů v hlavě.
 • Co je Velký a Malý džihád nebo osobní Armagedon v křesťanství.
 • Co je to peklo (džahanna).
 • Co se stane s člověkem po smrti fyzického těla. Popisy stavů „hříšníka“ („subosobnosti“ v Koránu).
 • Co je to soudný den (Poslední soud, Den odplaty – Kijamat).

 

O čem vypovídají různé znaky na starověkých mešitách. Předpovědi a zmínky o době příchodu Imáma Mahdího (příchod Qaima), o podstatě Jeho příchodu a Jeho skutcích v posledních dnech (slova Proroka Mohameda, mír s Ním, zaznamenána v hadísech). Co je to VOLÁNÍ MAHDÍHO a jak souvisí s „dýcháním Slunce“? Proč je příchod Mahdího spojován s nástupem nové éry? O sestrách Allat, o znovuzrození skutečné důstojnosti v člověku, o Životě věčném, o tom nejlepším, co ŽIJE v duši každého.

 

Obsah „Volání Mahdího“ (dle času)

03:08  Co je to ráj al-džanna?

04:45  O Soudném dni.

07:15 Co následuje po ukončení pozemského života?

07:50 O tom, že se Duše do člověka vtěluje osmý den.

08:23 Co je to vědomí (prvotní a druhotné), a co je to Osobnost? Jak jsou propojeny a jaký je mezi nimi rozdíl?

09:47 O skutečné svobodě a Duchovním osvobození člověka.

10:22  Pravé chápání toho, co je to peklo al-džahannam.

10:50 Co je subosobnost?

15:00 Kdo se reinkarnuje? O reinkarnaci.

19:40 Co se bude dít při Posledním soudu?

20:40 Jaký je smysl lidské existence v tomto světě? V čem spočívá jeho poslání?

21:10 Co čeká věrného? Jak lidská mysl zkresluje popis Ráje?

24:00 Kdo je to Anděl?

26:46 O cestě do Ráje a o vrcholu cesty, která je završena „Lotosem okraje nejzazšího“.

28:15 О nejstarší duchovní praktice, kterou praktikují všichni svatí.

29:00 O nejbližší cestě k Alláhovi a jejích etapách.

31:40 O tom, jakým způsobem Iblis drží lidi.

33:25 Jak má člověk, který následuje duchovní cestu na sobě pracovat.

34:40 Nafs.

35:10 Skutečná láska k Alláhovi - Ihsan.

36:13 Co je to skutečná Láska.

39:00 O velkém a malém džihádu.

43:27 Namáz.

46:30 О prvních krocích na duchovní cestě.

48:10 Kdo je muslim.

50:40 O tom diamantu, který Prorok přinesl na svět (mír s Ním a požehnání Alláha).

51:20 Islám je přímá cesta.

52:50 O čtyřech stranách energetické konstrukce člověka a ochrana před šajtanem.

55:20 Pochopení toho, jak působí Iblis, o povaze myšlenek, o šajtanech.

57:20 Člověk je Osobnost, Duch, který prahne po domovu, míří k Alláhovi.

57:35 O Duši, Osobnosti, „stříbrné niti“ a o tom, co stojí mezi Osobností a Duší.

59:35 Když člověk věnuje většinu své pozornosti Duchovnímu světu, tak se „stříbrná nit“ stává tak silnou, že šajtan ji nemůže „stisknout svou rukou“.

1:00:15 Jak vnitřní světlo „otevírá člověku hruď“.

1:00:50 Co je to mnohobožství v současném světě?

1:08:50 V časech, kdy se verše Koránu stanou prázdnými, přijde Ten, kdo obnoví Znalosti a ukáže přímou cestu - přijde Imám Mahdí.

1:09:34 O praporu Imáma Mahdího a o znaku na praporu Mahdího.

1:12:07 O jménu Mahdího.

1:13:13 Co je to skutečná rodina, nebo svaté bratrství?

1:14:00 O skrytém, stísněném stavu (al-Ghaib) přebývání, ve světě Imáma Mahdího.

1:16:43 „Ten, kdo miluje Mahdího, tomu bude darován ráj“ ... O Lásce, jako o mostu, po kterém musí projít každý věřící do světa nekonečného a věčného.

1:17:30 Co znamená „příchod Mahdího“? Poslední časy.

1:20:08 Řečeno: "Ani jeden člověk by neměl mít moc nad jiným člověkem."

1:22:33 O tom, co je napsáno v hadísech…

1:27:25 Jsou lidé, kteří cítí a slyší volání Mahdího. Přichází, aby se postavili do Jeho řad.

1:28:03 O sakrální roli žen v tomto světě.

1:29:40 O volání Imáma Mahdího.

1:36:38 Kdo je Mahdí? Jednoduchý příklad.

1:37:56 O obrození služby Sester Allat a rajských zahrad.

1:38:53 Co jsou to rajské zahrady?

1:41:51 Mahdí, jako dech Života.

1:43:42 O důstojnosti člověka...

1:46:21 „Koho Alláh chce nasměrovat na přímou cestu, tomu otevírá pro Islám hruď“.