Neviditelný svět | Klinika zdraví
logo

Klinika zdraví

NEVIDITELNÝ SVĚT - Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem (český dabing).

Rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem.

Tento film dává odpovědi na mnoho otázek o neviditelném světě, s nimiž přichází do styku každý člověk ve svém každodenním životě.

Co lidé nevidí? Koho živí svou pozorností a negativními emocemi? Zakázána témata ve vědě jsou jemně hmotné bytosti: skyfishe, plazmoidy, stíny, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucidním snění, exorcizmu (vyhánění démonů) a jeho důsledcích. O skutečnostech posmrtného osudu. Příběhy očitých svědků paranormálních a nadpřirozených jevů. Cenné praktické rady, co dělat v takových situacích, a jak se chránit před jejich působením.

Svoboda Osobnosti proti diktatuře vědomí. Duchovní cesta, etapy rozvoje. Otázky a odpovědi. A mnoho dalšího v pořadu "NEVIDITELNÝ SVĚT".

Komentář Tatjany Zinčenko, účastníka pořadu "Neviditelný svět", praktikujícího psychologa, psychoterapeuta, kandidáta psychologických věd, rehabilitologa, člena profesionální psychoterapeutické ligy Evropské asociace psychoterapie:

“V tomto pořadu zaznělo hodně cenného ohledně práce s lidmi, kteří se dostávají do různých stavů, jichž moderní psychoterapie a psychiatrie nedokážou vysvětlit. Igor Michajlovič poskytl velmi důležité poznatky o podstatě neprozkoumaných fenoménů, jejich příčinách a následcích. A to nejsou jen rady, ale i celý směr vývoje, jímž se věda může zaobírat, co studovat, co zkoumat, tak, aby to byla skutečná pomoc lidem. No, je to jako pro odborníka.

A samozřejmě, velmi mnoho i pro vlastní duchovní rozvoj. Obzvlášť, byl dnes moment, který jaksi rezonoval s upřímností – upřímná Láska. Během celého rozhovoru ona zněla jako červená nit. Jak je důležité být upřímným ve svém úsilí, být upřímný ve svých motivacích, ve svých cílech. Koneckonců, vědomí jej neustále zaměňuje. A někdy si člověk myslí, že proto, aby se zbavil nějakých nutkavých myšlenek, vykoná duchovní praktiku. Ale pokud to udělá jen „aby se zbavil" - konec, není ta čistota, ta upřímnost, ta láska. Protože když je člověk v upřímné lásce, pak takovýto moment – „proto, aby"- tam nebude. Člověk to dělá jen tak, on sám je Láska, nemá jiný účel. To je soběstačný stav. A toto je velmi velmi důležité. Pro mne je to jako takový důraz, zřejmě v tom ohledu, že to byl můj nedostatek… Proto je pro mne tento rozhovor velmi důležitý, jako doušek čisté vody, nadechnutí se svěžího vzduchu.

Velmi mnoho zajímavých otázek zaznělo z publika. Chápala jsem, že i pro mě je to také důležité. Jsme jakoby jediný organismus a my všichni jsme v nějakém takovém jediném procesu, ať jsme na různých etapách, ale skládá se to jako puzzliky, když se různí lidé dělí svou zkušeností a pokládají otázky z pozice své vlastní zkušenosti. A to je opravdu taková plodná komunikace, neuvěřitelně plodná. No, už ani nemluvím o tom, že rozhovor naplňoval světlými skutečnými pocity radosti, štěstí, Lásky. Děkuji všem, všem do posledního, kteří se účastnili, kteří pokládali otázky. I těm, kteří otázky nepokládali, kteří toto organizovali, a také Igoru Michajloviči za to, že se podělil svými zkušenostmi a znalostmi. Děkuji moc!"