Co by měl vědět každý! | Klinika zdraví
logo

Klinika zdraví

KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ

Prudká změna klimatu. Co by měl vědět každý? Jak přežít zítřek? Pořad, v němž jsou ostře vyzdviženy životně důležité otázky o klimatických změnách na planetě, o nadcházejících, budoucích událostech. Kataklyzmata. Příčiny a následky. Proč se počet přírodních katastrof zvětšuje a roste i jejich síla? Zpráva "O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení těchto problémů "- události, které se stávají skutečností před našima očima.

Bod, z něhož není návratu, kolik zbylo? Můžeš si být jistý, že se zítra tvůj život náhle nezmění a tvá rodina se nepřipojí k řadám milionů klimatických uprchlíků? Co by dnes měl udělat každý, aby se zítra nestal obětí spotřebitelské společnosti a egoistického myšlení? Co by teď měli udělat všichni, aby se vyhnuli smutnému osudu? Na tobě hodně záleží. Jak změnit běh událostí?

Společnost. Volba a svoboda. Proč nemlčet? Společně lidé mohou udělat hodně! Jak najít jednotu? Co je negativ vědomí a co je svoboda Osobnosti?

Jaká je spojitost mezi eschatologií, klimatologií, kosmickými procesy a vektorem vývoje celého lidstva? Co mohou lidé skutečně udělat a o čem náboženství mlčí? Reálné příklady jednoty lidí na vnitřním společném duchovním základě, příklady lidskosti a vzájemné pomoci v současné společnosti.

SEX A DUCHOVNÍ CESTA (české titulky)

Je dobré nebo špatné mít sex? Je sex láskou nebo pouhým tělocvikem? Co je sexuální energie? Flirt, sex, moc -  diktatura obrazů? Co je to cudnost? Co je to celibát? Jak systém vkládá člověku falešné pocity? Brání sex duchovní cestě?

Tajemná ženská podstata. Žena jako zdroj síly rodící život. Proč byla žena dovedena k tomu zapomenout, že je matka? Proč lidé ve starověku říkají, že žena je o čtyřicet kroků blíže k ráji než muž? Niterný oheň Lásky, jak se produkují síly Allatu?

Co muž neví o své podstatě a o podstatě ženy? Proč muži usilují o nesmírné bohatství a moc? Jaký je původ náhlých změn nálady, přání a tužeb? Proč muži potřebují mít moc nad ženami?

ŽENSKÉ SKUPINY V HISTORII LIDSTVA.

SESTRY ALLAT – nebeští ptáci, duchovní bohatství a skutečné bohatství lidstva. Proč byly sestry Allat nazývány „nebeskými ptáky“ a hluboce uctívány ve starověku? Proč v dějinách lidstva v určitém období nedošlo k žádné válce a násilí? Allatchjara jako pomocnice sester Allat. Co způsobilo úpadek duchovního vývoje lidstva?

O Sofijské skupině Templářů. V čem spočívala neporazitelná moc a tajná síla řádu Templářů? Jaká byla historická chyba templářů?

Ohromující dopis významného bohoborce. Co se stane s těmi, kdo jdou proti duchovním silám a v čem je to hrozivé pro lidstvo? Co se skrývá za homosexualitou?

Proč je ve světě v poslední době pozorována tendence ke snižování sexuální aktivity mezi lidmi? Proč se rodí děti se zpomaleným vývojem? Proč existuje "syndrom celibátu"? Poslední časy. Varování předků o příchodu Anděla Apokalypsy. Čas volby a přijetí rozhodnutí. Komu sloužíš ty?

Hľa, prichádza. It is coming. Slovenský dabing.

Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, Igor Vladimírovič Naumec, Anna Dubrovskaja, Andrej Kovtunov.

Neodvratnosť hroziacich vážnych klimatických zmien, globálnosť a mohutnosť ktorých dnes možno pozorovať po celej planéte, stavia každého pred hranicu osobnej voľby. Už v najbližšej dobe sa TO dotkne každého!

Neznáma história minulosti, poznanie ktorej dá pochopenie zajtrajšieho dňa (cyklus sa opakuje). Medzinárodné iniciatívy spoločenského hnutia „ALLATRA“. Projekt „JEDINÉ ZRNO“ – spoločné dielo, ktoré pokračuje v zjednocovaní mnohých ľudí na planéte, nezávisle na národnosti a vierovyznaní.

Informovanie o tých hroziacich katastrofických prírodných procesoch, ktoré sa v najbližšej dobe stanú realitou pre určité štáty a kontinenty.

Čo si ty dnes urobil pre to, aby si mal ty a tvoji príbuzní a blízki šancu prežiť zajtrajší deň?

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“.

Oficiálna stránka medzinárodného sociálneho výskumného projektu „JEDINÉ ZRNO“: edinoezerno.allatra.org
Oficiálny email projektu "JEDINÉ ZRNO": edinoezerno@allatra.org