Průběh BICOM terapie | Klinika zdraví
logo

Klinika zdraví

Průběh BICOM terapie

 

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků.

 

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže.

 

Proto i správný BICOM terapeut na pacienta pohlíží jako na celého člověka a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

 

Standartní terapii můžeme rozdělit do těchto hlavních fází:

- Konzultace

- Diagnostika

   - Test se sadou 5 elementů

   - Testy s dalšími sadami

   - Testy s digitálními substancemi

   - Test reakce na potraviny

- Určení vhodných programů na vyvedení patogenů

- Příprava na terapii - stabilizace pacienta, vlastní vzorky

- Spuštění terapie

 

 

Konzultace

slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy pacienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

 

Zde by terapeut neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

 

Diagnostika

 

 

Test se sadou 5 elementů      

 

5 elementů je základní výchozí sada ampulí pro testování energetických souvislostí v organismu.

 

Lze pomocí ní zjistit 4 základní ukazatele:

 

- Postižení prvku dle TCM (tradiční čínské medicíny), prvek si můžeme představit jako systém, nadřazený drahám(orgánům). Můžeme určit, zda je energeticky oslabený, nebo naopak zablokovaný.

 

- Jaká dráha (orgán) je zatížen/a

 

- Typ zatížení (bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chem. zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti)

 

- Akutnost (náhlé zatížení) / chronicita (opakovaná, dlouhodobá zátěž)

 

Vyhodnocení tohoto testu je ovlivněno zkušenostmi a vzděláním terapeuta v oblasti celostní medicíny. Např. zatížení na dráze žlučníku nemusí znamenat problém se žlučníkem, ale třeba problém s kyčlí, která v dané dráze leží. Zde je nutno dotestovat další ukazatele.

Dráha nemusí vypovídat jen o orgánu, ale i o psychice, záleží zde na vytestovaném homeopatickém ředění.

        Sadou pěti elementů vytestujeme buď celé prvky, nebo orgány / systémy v těle. Ty jsou dále testovány proti zátěžím (v růžovém sloupci vpravo) v kombinaci s akutností nebo chronicitou. Dostaneme pak poměrně přesný obrázek, který klasická medicína neumí zjistit.

 

 

Příklady různých testů

 

Tenké a tlusté střevo je dlouhodobě (chronicky) zatíženo ve smyslu degenerace  buněk

 

Bude třeba testovat obvyklé alergenní potraviny, jako je např. lepek. Dále použijeme testovací sady Degenerované buňky, Potraviny(alergická sada), Potravinářská aditiva. Podle testu bude třeba upravit stravovací návyky pacienta. Pacienta pošleme na vyšetření střev, které nabízí klasická medicína.

 

Játra jsou akutně zatížena těžkými kovy

 

V tomto případě bývají zatížené i související orgány v elementu dřeva, zejména žlučník, ale často i ledviny a lymfatický systém. Od pacienta je třeba zjistit, co v poslední době konzumoval, v jakém se pohyboval prostředí, abychom mohli zjistit, jak se těžké kovy do těla dostaly (v některých rybách bývá např. rtuť). Bude třeba se dále soustředit na odpovídající proces detoxikace a přesněji vytestovat možné příčiny pomocí dalších sad, zejména sada Očkování a těžké kovy a Zubní sada - možná příčina amalgamové plomby (v případě akutního zatížení se zeptáme pacienta, jestli nebyl v poslední době u zubaře).

 

Vazivová tkáň, CNS a srdce jsou zatíženy bakteriálně

 

Tato kombinace by mohla být způsobena Borelií či Chlamydií. Potvrdíme nebo vyvrátíme dalšími testy a zjistíme, jestli je forma akutní, nebo chronická. Je potřeba dotestovat Bakteriální sadu, event. zkombinovat i s testy na protilátky.

 

Testy s dalšími sadami

Pokud terapeut potřebuje další podrobnější testy, lze použít další speciální sady ampulí se vzorky patogenů.

 

K dispozici jsou tyto sady:

- alergické zátěže

- očkování a těžké kovy

- degenerované buňky

- ortopedie

- bakterie

- viry/plísně

- zuby

- inhalační alergeny

- ekologické zátěže a paraziti

- potraviny

- potravinářská aditiva ("éčka")

- veterinární sada

 

 

Testy s digitálními substancemi

 

        K dispozici máme i program s PC, ve kterém je izolováno velké množství frekvenčních anomálií oproti zdravému organismu. Jsou to charakteristické frekvenční vzorky pro různé známé choroby, substance, nebo patogeny. Terapeut může testovat odezvu organismu na tyto vzorky a může např. stanovit, jak jsou pro pacienta nebezpečné přísady v potravinách.

 

Test reakce na potraviny

 

Pokud má pacient podezření na určité potraviny, které běžně konzumuje, může si je přinést s sebou. Ty je možno rovněž  testovat  a zjistit, jak na ně tělo energeticky reagují.

 

 

Vyhodnocení testů

 

Testy mohou být velmi komplikované, specifické a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale např. i v rodině. Zkušený terapeut umí odhalit i psychosomatické příčiny (stres, strach, apod.).

 

 

Např. vysoké homeopatické ředění u zátěže dráhy ledvin ukazuje na chronický strach. To má za následek poruchy vylučování a přebytek určitých toxinů v těle. Tyto látky v organismu opět podporují strach (efekt "začarovaného kruhu").

Podle akutnosti nebo chronického typu zátěže terapeut stanoví vhodné programy na vyvedení patogenů z organismu.

 

Rovněž je stanovena doplňková terapie (úprava vztahů v rodině, životním stylu, atd.).

 

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení.

Příprava na terapii - stabilizace pacienta, vlastní vzorky

 

Pacient musí být před terapií energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní terapií se provádí základní terapie a následná terapie s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím pacientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k terapii hlavních zatížení.

 

 

Spuštění terapie

 

Po tom, co terapeut připraví pacienta a vybere vhodné programy, přiloží pacientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční terapii. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže pacienta nijak poškodit.

 

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provádět terapii invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

 

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení terapie a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí terapie je často i souhrn doporučení, jak by pacient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.